Monthly Archives: December 2010

My Vote

Para akong nakikipaghabulan sa oras sa pagsulat ng lathalang ito kaya hayaan nyong isulat ko ito sa pinakamaikling paraan na kaya ko: Para sa pagiging matatag sa hamon ng buhay sa pinakamadramang paraan, Para sa pagpapamalas ng likas na lalim at ganda ng wikang Tagalog, Para sa¬† mga nakakatawang lathalang walang layuning magpatawa, Para sa […]